Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
 

Inne hity firmy CaliVita International

 
 
 
    Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy  
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autorach serwisów zdrowotnych - www.zarzyccy.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE SERWISY O DOTYCZĄCE ZDROWIA - PORADY

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Informacje umieszczone w tym serwisie służą wyłącznie do celów informacyjno - edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny a nie reklamowy.
Celem jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. W żadnym razie nie może zastąpić diagnozy lekarza. Aby walczyć z chorobą, należy ją dobrze poznać - tak skutki choroby wg. wyników badań jak i jej liczne , możliwe przyczyny, które tkwiły w organizmie wiele dni, miesięcy, a nawet lat.

Informacje zawarte w tym serwisie pochodzą z moich wieloletnich doświadczeń i przekonań oraz pozyskane są od naszych Klubowiczów stosujących suplementy CaliVita - przedstawiają mój osobisty pogląd w sprawie - autor tekstów serwisu: mgr Renata Zarzycka.

Serwis pisany jest zgodnie z KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe - Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA - Art. 54.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.


W sprawie stosowania naturalnych produktów tzw. suplementów, zasięgnij konsultacji ze specjalistą dobrze znającym specyfikę wspomagania leczenia naturalnymi metodami, zapoznanym ze szczegółami dotyczącymi naturalnych produktów (tzw. suplementy), a szczególnie produktów CaliVita i ich zawartości w cenne składniki oraz co do wprowadzania ich do żywienia, w celu wzbogacenia codziennej diety. Jeśli nie znasz takich specjalistów (lekarz z wiedzą z zakresu medycyny naturalnej, dietetyk, inny) - zapytaj specjalistów w zakresie suplementów
tutaj >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne & hosting IHE

 
 
 

.

  Gronkowce     Bakterie  Przetrwanie     Gronkowiec złocisty    Wirulencja 
  Zakażenie    Autoszczepionka    Antybiotyki    Immunologia   Probiotyki    Dieta 
 Leki farmakologiczne  Medycyna naturalna Fitoterapia    S.O.S.    subskrypcja  
 ZENTHONIC Toksyny Pasożyty   Słownik  Sonda   Komentarz  Ocean21Noni
 Śmiertelna bakteria 
   Klub CaliVita 


CHOROBA>>> Tasiemczyca

artykuł prof. dr. hab. med. Paulina Moszczyńskiego


"Pasożyty to organizmy zwierzęce lub roślinne wykorzystujące inny organizm jako środowisko życia i zdobywania pożywienia. Najczęstszymi pasożytami człowieka są organizmy zwierzęce, które wywołują choroby zwane parazytozami.

Pasożyty bytujące w jelitach człowieka zaliczamy do robaków i pierwotniaków. Robaki należą do dwóch grup: robaków płaskich (płazińce) i robaków obłych (obleńce).

 Zobacz koniecznie film o pasożytach >>

Robaki -  Płazińce

Do robaków płaskich należą tasiemce, które wywołują chorobę, zwaną tasiemczycą. Tasiemce mają kształt tasiemki czy wstążki. Składają się z główki uzbrojonej w haczyki lub ssawki (za pomocą których przyczepiają się do wewnętrznej ściany jelita), krótkiej szyjki stanowiącej strefę wzrostową oraz licznych członów. Dojrzałe człony, zawierające zapłodnione jaja, odrywają się od końca pasożyta i są wydalane z kałem. Dalszy rozwój jaja do postaci wągra odbywa się w przewodzie pokarmowym żywiciela pośredniego (zwierzę). Uwalniane z jaja zarodki przebijają ścianę jelita i osiedlają się w narządach wewnętrznych.

Człowiek zaraża się przez spożycie surowego lub niedogotowanego zakażonego mięsa. W jelitach człowieka może bytować:

tasiemiec nieuzbrojony (długość od 4 do 10 m), żywiciel pośredni - bydło rogate. Zakażenie następuje przez spożycie zakażonej wołowiny;
tasiemiec uzbrojony (długość 2-4 m), żywiciel pośredni - świnia. Człowiek zaraża się przez spożycie zarażonej wieprzowiny. Jaja mogą również się przenosić z człowieka na człowieka przez zakażone nimi ręce, żywność, wodę;
bruzdogłowiec szeroki (długość do 10 m), żywiciel pośredni żyje w wodzie - raczek (zwany oczlikiem), ryby. Zakażenie następuje przez spożycie zakażonego kawioru lub rybiego mięsa;

Rozwój tasiemca w organizmie człowieka


Więcej filmów na ten temat - wszystkie części >>

tasiemiec karłowaty (długość 5-60 mm), żywiciel pośredni - myszy, szczury, ptaki. Zarażenie następuje po spożyciu jajeczek tasiemca obecnych w produktach żywnościowych. Jaja tasiemca wydalane z kałem na zewnątrz skażają środowisko, stwarzając niebezpieczeństwo zakażenia bytujących w nim gryzoni oraz powtórnego zakażenia człowieka drogą doustną;
tasiemiec eliptyczny (długość do 35 cm), bytuje w jelitach psów i kotów oraz człowieka, żywiciel pośredni - pchła ludzka i psia.
Obecność tasiemca w jelitach człowieka może przebiegać bezobjawowo. Objawy zarażenia zależą od ilości pasożytów oraz stanu zdrowia człowieka. Z obserwacji klinicznych wynika, że choroby pasożytnicze podobnie jak i infekcje występują częściej i powodują groźniejsze objawy chorobowe u osób z upośledzonym układem immunologicznym.

Zarażenie tasiemcem może być przyczyną takich dolegliwości, jak: ból głowy, znużenie, bezsenność, nadmierna pobudliwość nerwowa, ogólne osłabienie, brak apetytu lub wilczy apetyt, spadek masy ciała, wysypki alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, bóle w obrębie jamy brzusznej, anemia. Obecność bruzdogłowca szerokiego doprowadza zwykle do anemii z powodu awitaminozy B12.

Aby zapobiec tasiemczycy, nie należy jadać niedogotowanych mięs. Surowe lub półsurowe mięso można spożywać tylko po badaniu weterynaryjnym. Trzeba także przestrzegać zasad higieny osobistej i żywienia...."

(W leczeniu tasiemczycy stosuje się wspomagająco naturalne preparaty: Nopalin, AC ZYMES, Zenthonic, ParaProteX, Garlic Caps, C 500, Liquid Chlorophyll, Oregano Oil i inne, gdyż leki chemiczne takie jak np. Albendazole, Mebendazole, Mepacrine, Niclosamide, Paromamycin, Praziquantel bywają często nieskuteczne).

"Żyjmy dłużej" 3 (marzec) 2000  -  fragmenty

Pasożyty w mózgu jako przyczyna padaczki - tasiemiec uzbrojony

Więcej filmów na ten temat - wszystkie części >>


Bąblowica  - groźna choroba pasożytnicza

Bąblowiec (echinokok, echinococcus multilocularis) to forma larwalna tasiemca, który może bytować w organizmie człowieka. Torbiel, czyli cysta, jest strukturą patologiczną o kształcie worka zawierającego płyn, a czasem cząsteczki upostaciowane. Niekiedy nasz ustrój tworzy torbiel dla obrony i izolowania pasożyta. Typowym przykładem może być bąblowiec, gatunek tasiemca psiego, który w stadium larwalnym powoduj w wątrobie, płucu lub mózgu zwierzęcia powstanie torbieli, niekiedy dużych rozmiarów. Dojrzały pasożyt żyje w jelitach różnych zwierząt, przeważnie jednak psów.

Bąblowica to groźna pasożytnicza choroba, wywoływana przez bąblowca - tasiemca wieńcogłowego ( Echinococcus Multilocularis), a jej głównymi nosicielami są leśne zwierzęta mięsożerne, głównie lisy.

Bąblowce przenosić mogą także psy i koty. Człony tasiemca i jego jaja są przez zwierzęta wydalane na leśne runo i pozostają na jagodach, poziomkach, grzybach, trawie. Gdy te zjedzone zostają przez myszy, nornice i szczury, w jelitach gryzoni wylęgają się larwy, przedostają do krwi, potem do wątroby, gdzie przechodzą przekształcenie w kolejną formę rozwojową. Jeśli gryzonia zje teraz lis, w jego organizmie larwa zamienia się w tasiemca i cykl się zamyka. Człowiek zaraża się niejako przy okazji, jedząc niemyte jagody i owoce leśne (poziomki, borówki, maliny itp.), do których mogą być przyczepione jaja bąblowca. Larwa tasiemca wieńcogłowego osiedla się w narządach wewnętrznych człowieka, dając objawy kliniczne guza (torbieli). Torbiele rozwijają się najczęściej w wątrobie, płucach i mózgu, ale mogą tworzyć się także w nerkach, śledzionie, kościach i oku.

Echinococcus Multilocularis jest tasiemcem o bardzo niewielkich rozmiarach (około 2mm), a jego ciało (strobila) składa się z 3–5 członów. Człon maciczny (ostatni) zawiera od 200 do 600 jaj o wielkości około 0,04 mm, bardzo odpornych na warunki środowiska zewnętrznego, a zwłaszcza niskie temperatury. Jak dowodzą badania, w temperaturze – 27 stopni C jaja bąblowca wieńcogłowego przeżywają 54 dni, a inwazyjność tracą po 96 godzinach przebywania w temperaturze – 70 stopni C (!!!).

Ze względu na długotrwałą przeżywalność form inwazyjnych w niskich temperaturach, uważany jest za typowego pasożyta „zimnych stref”. Jego obecność notowana jest nawet w okolicach koła podbiegunowego.
 W Europie, do 1990 r., tradycyjnym regionem, gdzie notowano Echinococcus Multilocularis u lisów rudych był obszar wschodniej Francji, południowych Niemiec, Szwajcarii oraz zachodniej Austrii.
W latach 1990–2003 jego obecność stwierdzono m.in. w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
Po raz pierwszy w Polsce bąblowca wykryto w 1994 r. u lisów w województwie pomorskim. Kolejne badania ujawniły jego powszechne występowanie w województwach: warmińsko-mazurskim i podkarpackim.

Przyczyny

Torbiele bąblowca powstają w różnych częściach ciała człowieka (wątroba, płuco, mózg) po zakażeniu się jajami tasiemca, które trafią do pożywienia człowieka. Po połknięciu jaja przechodzą do krwi i z nią są niesione do różnych części ciała. Jeżeli jajo to nie zostanie zniszczone przez komórki biorące udział w obronie ustroju, to wylęgają się z nich larwy, a wokół nich wytwarza się torbiel, która zaczyna wzrastać.

U ludzi bąblowica wielojamowa alweolarna echinokokoza (AE), jest chorobą wywołaną przez formy larwalne tasiemca, powodujące powstawanie zmian podobnych do obserwowanych w przebiegu choroby nowotworowej.

Najczęściej zajętym narządem jest wątroba (99% przypadków), w której pasożyt rozwija się w postaci drobnych pęcherzyków. Pasożyt wrasta w miąższ narządu rozprzestrzeniając się wzdłuż naczyń krwionośnych i dróg żółciowych, co prowadzi do powstawania przerzutów do płuc lub mózgu. Odpowiedź żywiciela powoduje rozrost tkanki łącznej i powstawanie twardych nacieków zawierających formy larwalne pasożyta, przypominających zmiany nowotworowe. Objawy kliniczne AE pojawiają się dopiero po 10–15 latach.

Objawy

Zależą od umiejscowienia torbieli. Zwykle są następstwem ucisku wywieranego przez torbiel na sąsiednie tkanki i jej powiększania się. Niekiedy brak objawów aż do chwili pęknięcia torbieli, które powoduje rodzaj wymiotów, polegających na wylewaniu się wodnistego płynu z ust przy silnym kaszlu. W innych przypadkach rozpoznanie ustala się przypadkowo, przy badanie radiologicznym z powodu podejrzenia innej choroby.

Leczenie bąblowicy wielojamowej jest długotrwałe i kosztowne. Obejmuje radykalny zabieg chirurgiczny usuwający zmianę oraz co najmniej dwuletnią chemioterapię przeciwpasożytniczą. Niezbędne są badania kontrolne w ciągu kolejnych 10 lat.
W przypadkach nieoperacyjnych, po częściowej resekcji zmiany lub po przeszczepach wątroby obowiązuje wieloletnia chemioterapia i częste badania kontrolne.
Ponieważ jaja tasiemca mogą znajdować się w kale lisów, wilków i psów, uważać powinny również osoby mające bezpośredni kontakt ze zwierzętami - np. myśliwi.
Teoretycznie możliwe jest również zarażenie się od psów, jednak przypadki wykrycia bąblowicy u zwierząt domowych są bardzo rzadkie.

Na zakończenie wiadomość uspokajająca. W Małopolsce - jak dotąd - odnotowano zaledwie 3 przypadki bąblowicy (1 - w roku 2001 i 2 - w roku 2002). W żadnym razie nie zwalnia nas to jednak od przestrzegania zasad higieny przy spożywaniu jagód i innych owoców leśnych. Pamiętajmy też, że prowadzone od kilku lat szczepienia lisów przeciw wściekliźnie w przyczyniły się do znacznego wzrostu w naszych lasach populacji głównego nosiciela tej groźnej choroby pasożytniczej.

UNIKNĄĆ ZAKAŻENIA MOŻNA W BARDZO PROSTY SPOSÓB - DOKŁADNIE MYJ   JAGODY I OWOCE LEŚNE PRZED ZJEDZENIEM

Kuracja oczyszczania z pasożytów tutaj>>>

Cykl życia tasiemca rozwija się w rybie, którą zjada czapla itd...

Więcej filmów na ten temat - wszystkie części >>

Ciekawostka

Kąpiele - głównie w wywarze ze słomy owsianej -  to stary i wypróbowany, ludowy sposób na uspokajanie znerwicowanych dzieci i eliminacje pasożytów przez skórę. Polega na długotrwałej (min. 1/2 godziny) nawet 2-3 godziny - kąpieli w ciepłym wywarze ze słomy owsianej lub specjalnie przygotowanych ziołach:
owocnia fasoli - 7 łyżek stołowych
żywokost - 2 łyżki stołowe
glistnik - 4 łyżki stołowe
macierzanka - 3 łyżki stołowe
przywrotnik - 2 łyżki stołowe
słoma owsiana - 4 łyżki stołowe
Wszystko razem zalać gorącą wodą i parzyć przez godzinę.

Mikstura do smarowania po kąpieli:
słoik miodu sztucznego
mąka pszenna - 4 łyżki stołowe

Następnie miodem smaruje się głównie plecy i ramiona - nie smarować klatki piersiowej w okolicy serca. Ruchami kulistymi ze strony pleców i na karku i policzkach, pamiętam że nie wolno schodzić z masażem poniżej ostatniego zebra ani na przód klatki piersiowej ani na krtań!
Jak włosogłówka zaczyna wyłazić, można wszystko poruszyć mąką. Powstaje wtedy skorupka, która skleja robaki aby nie uciekły do "środka". Mistrzyni Polski w tej dziedzinie Pani Kufel z Chrzanowa, ścina robaczki ręczną maszynką do golenia. Inni szorują ostrą gąbką. Zabieg wychodzi tylko u dzieci, dorośli mają za grubą skórę.
Jest jeszcze jeden warunek - na kilka dni przed kąpielą najlepiej całkowicie odsunąć dzieciom słodycze. Ideałem byłoby wyeliminować słodycze całkowicie z diety dziecka. Dr. Mikołajewicz z Warszawy poleca Panią Kufel jako fachowca.
Starsze osoby po 80-tce pamiętają podobne sposoby kuracji -  opowiadają, że u nich we wsi, jak tylko jakieś dziecko stawało się szczególnie nadpobudliwe i rozdrażnione, zaraz kąpało się je w owsie. Starsze osoby mówią, że kąpiele warto robić co miesiąc 7 dni przed pełnią, bo unikamy wówczas infekcji ucha lub uporczywych bólów głowy u dziecka lub zapalenia zatok (toksemii). Po prostu wyłapujemy migrujące towarzystwo i pozbywamy się kłopotu.

Kąpiele dla dorosłych - mieszanka ziołowa na kąpiel:
ziele tymianku 50 g
kłącze tataraku 50 g
korzeń omanu 50 g
liść mięty 25 g
liść orzecha 25 9
ziele piołunu 20 g
ziele tysiącznika lub goryczka żółta 20 g
liść bobrka 20 g
koszyczek rumianku 20 g
owoc kminku 20g
Wszystko razem zalać gorącą wodą i parzyć przez godzinę.

Złogi cholesterolowe w otworach żółciowych blokują żółć, stolce są żółte, pomarańczowe i pływają na powierzchni wody w ubikacji (podobnie jak tłuszcze).

Lewatywa - można ją również stosować wspomagająco kilka razy w tygodniu ok.  2 godziny po lekach odrobaczających lub ziołach np. na noc, aby uniknąć toksemii.  Lewatywę poleca się zrobić z 5-7 ząbków czosnku litr wody i łyżka płaska soli/sól jest ważna bo płyn nie jest wchłaniany do jelit. Miksturę chwilę pogotować odcedzić wystudzić do 36 stopni i zrobić zabieg.

Na odkwaszenie - podajemy najlepiej chelatowane formy minerałów np. Strong Bones ( chelatowany wapń z magnezem) lub zestaw minerałów Power Mins  - w obu przepadkach dawka 3 x po 2  tabl. do posiłków (na ok. 60 kg masy ciała).

Nerki - po intensywnej terapii odrobaczającej należy zwrócić szczególną uwaeg na drogi moczowe. Zwykle wtedy pojawiają się swędzenia, pieczenia, należy niezwłocznie podać urosept, zioła oczyszczające, nasiadówki, badać pH moczu i ewentualnie rozpuścić kamienie.
Pomaga picie moczopędnej zielonej pietruszki (korzeń i nać gotowane w garnku glinianym czy szklanym)  - można również  stosować wywar z czystych łupin z po obranych ziemniakach ( wg. ludowej medycyny dobre na rozpuszczania szczawianów wapnia, piasku i kamienie nerkowych).
To ważne - robale uciekają jak po tsunami i zwykle zatruwają nerki. Przykre konsekwencje (pisze o nich Clark) są zapalenia kłębków nerkowych a nawet zastoje moczu i zatrzymanie pracy nerek na skutek silnej toksemii. Stąd warto podawać więcej form błonnikowych, aby lepiej pracowała wątroba i jelita - aby odciążyć nerki.

Badanie pH moczu można wykonać papierkiem lakmusowym.

U zdrowych neurologicznie ludzi wibracje (czyli fizyka kwantowa) naszego organizmu pozwala nam odzyskać ponowny balans po usunięciu np. robali.
U dzieci autystycznych sprawa ma się inaczej, ich wibracje są odmienne- nawet sprzyjające "oblepieniu" patogenami. Stąd trzeba się nastawić na niezwykłą cierpliwość, zrozumienie sytuacji aby osiągnąć zamierzony cel w walce z pasożytami.


 


Gronkowce     Bakterie  Przetrwanie     Gronkowiec złocisty    Wirulencja 
  Zakażenie    Autoszczepionka    Antybiotyki    Immunologia   Probiotyki    Dieta 
 Leki farmakologiczne  Medycyna naturalna Fitoterapia    S.O.S.    subskrypcja  
Toksyny Pasożyty   Słownik  Sonda   Komentarz 


ZAPOBIEGANIE
Częste mycie rąk. Gotowanie i filtrowanie wody.

HISTORIE PACJENTÓW I ICH KURACJI>>>

E-RECEPTA >>>


OWOC BOGÓW - MANGOSTAN

 

Wzmacnia organizm, wzbogaca go w bioenergię i niezbędne składniki, działa silnie przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo dzięki temu, iż jest najsilniejszym antyoksydantem znanym w przyrodzie. Mangostan to również pomoc w infekcjach

Do serwisu zapraszamy już w czerwcu 2006
Tym czasem więcej tutaj >>>


 


FORUM     DYSKUSYJNE    DLA   CZYTELNIKÓW

© Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.