Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami
 
Szukaj w serwisie:
 

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
  Inne hity firmy CaliVita International  
 
 
  Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy  
 
 
  Odwiedź witrynę o Noni - SUPER  
 
 
   

ZENTHONIC

Mangostan

STANY ZAPALNE, DEPRESJA, GUZY I CYSTY, NOWOTWORY, RAK, CHOROBY MÓZGU I UMYSŁOWE, CHOROBY OCZU. ANTYOKSYDANTY

 

 

OCEAN21

ALGI, ALOES, PAUDARCO, ŻURAWINA, WYCIĄG Z GREJFRUTA, BOGACTWO MINERAŁÓW

OPUCHLIZNA, STANY  ZAPALNE W ORGANIZMIE, ZAPALENIE JELIT, MIGDAŁKÓW, ZATOK WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY, POWIĘKSZENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH, CHŁONIAK, BIAŁACZKA, ANEMIA ZŁOŚLIWA, NOWOTWORY, RAK, GUZY, ZAINFEKOWANE RANY,
OCHRONA KOMÓREK  W CUKRZYCY, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, STOPA CUKRZYCOWA, OWRZODZENIA PODUDZI, GRZYBICA POCHWY

 

 

POLINESIAN NONIOdwiedź witrynę o Noni - SUPER
RAK, NOWOTWORY, CUKRZYCA, BIAŁACZKA, NADCIŚNIENIE, CHOROBY SERCA, MIAŻDŻYCA, ZAKAŻENIA, ZAPALENIE MIGDAŁKÓW, ZATOK, STAWÓW, ARTRETYZM, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY, MIGRENA, BÓLE I ZAWROTY GŁOWY, PROBLEMY PŁCIOWE (IMPOTENCJA, NIEPŁODNOŚĆ)

 


CHELATOTERAPIA, ANTYOKSYDANTY, MULTIWITAMINY, FITOHORMONY, CENNIK PRODUKTÓW

PROSTATA, GRZYBICA,
RAK, NOWOTWORY
, CUKRZYCA, ZESTAW CHORÓB, OPISY PRODUKTÓW NATURALNYCH CALIVITA I ICH DZIAŁANIA

 

 

CALIVITA INTERNATIONAL
OPISY NATURALNYCH PRODUKTÓW, CENY DETALICZNE I KLUBOWE, ZASADY ZAKUPÓW W KLUBIE CALIVITA, FORMULARZE ZAMÓWIENIA

 

 

www.mangostan.pl

 

www.suplementy-online.eu

 

 

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

www.noni.com.pl

 

 

http://www.naturalnaciaza.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e & hosting IHE

 
 
 

.

KAMIENIE NERKOWE - SKŁADNIKI:

 
POLUTANTY >> OSAD MOCZU W KAMICY MOCZOWEJ

Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/1.


autorzy: Maria Mantur, Dorota Fiedorowicz, Halina Kemona

Z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. med. J. Prokopowicz
Z Instytutu Diagnostyki Laboratoryjnej AM w Białymstoku
Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. med. J. Prokopowicz

streszczenie

Badaniem objęto kamienie moczowe oraz osad moczu 50 hospita­lizowanych. Skład chemiczny oraz budowę krystaliczną określono zesta­wem firmy Merck. Wykazano, że kamienie dwuskładnikowe występowały najczęściej (80,0%). Dominował Wedelit i bruszyt (84,0%), najrzadziej występował kwas moczowy (10,0%). Stwierdzono ścisłą zależność między budową chemiczną kamieni, a osadem mineralnym moczu.

Kamienie moczowe posiadają różną wielkość, kształt, budowę i skład chemiczny (8, 11). Twardość, barwa oraz skład chemiczny zależą ściśle od budowy krystalicznej. Istnieje wiele teorii na temat tworzenia złogu ale żadna z nich nie daje jednoznacznej odpowiedzi jak, kiedy i z czego zaczyna formować się in vivo kamień (1, 2, 4, 5, 10, 12). Niewątpliwie najwięcej informacji o składzie chemicznym i budowie krystalicznej do­starcza analiza chemiczna kamienia. Z uwagi jednak na trudności w uzy­skaniu tego materiału ciągle poszukuje się nowych metod, które pozwo­liłyby z dużym prawdopodobieństwem określić skład formowanego złogu. Składniki osadu upostaciowanego są odzwierciedleniem procesów choro­bowych toczących się w obrębie układu moczowego zaś osad mineralny moczu jest wykładnikiem procesów ogólnoustrojowych (1, 2, 7). Celem pracy było prześledzenie w jakim stopniu istnieje zależność pomiędzy składem chemicznym i krystalicznym kamienia, a osadem moczu cho­rego przed usunięciem tego złogu.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły kamienie moczowe oraz mocz 50 hospita­lizowanych chorych z powodu kamicy moczowej. Osuszony i opłukany kamień rozkruszano w moździerzu porcelanowym. Pobierano ściśle okre­śloną objętość sproszkowanego kamienia i rozpuszczano w 50 ml wody destylowanej. Przy użyciu testu Marckognost firmy Merck wykrywano składniki takie jak: wapń, szczawiany, fosforany, amoniak, magnez, kwas moczowy i cystyna. Oznaczony odsetkowy udział składników chemicznych służył do określenia budowy krystalicznej kamienia. Zestaw pozwala wykryć: wewelit, Wedelit, bruszyt, struwit, apatyt, kwas moczowy i cystynę. Mocz chorych (10 ml) wirowano 5 minut przy 300 g. Z uzy­skanego osadu sporządzano preparat. Pod mikroskopem (Biolar PI po­większenie 250 X) określano składniki upostaciowane (elementy komór­kowe) oraz składniki mineralne osadu moczu.

(przypis własny. Amoniak potrafią wytwarzać tylko bakterie! Niezbędny do tego procesu enzym nazywa się ureazą, który do swojego działania wykorzystuje nikiel. U osób, które przeżyły zatrucie amoniakiem powstają z reguły nieodwracalne zmiany w płucach i drogach oddechowych. Ciężkie uszkodzenie oka, mogące doprowadzić do utraty wzroku. Amoniak silnie drażni korę mózgową stąd może być jedną z przyczyn chorób takich jak: migrena, bóle głowy, padaczka, schizofrenia, depresja, nerwice, autyzm, nadpobudliwość, ADHD, choroba Alzheimera i inne problemy mózgu i układu nerwowego.
 
AMONIAK - zobacz skąd się bierze i jakie szkody czyni w organizmie>> )

WYNIKI BADAŃ

Spośród przebadanych kamieni aż 92,O°/o były to kamienie dwu lub wieloskładnikowe. Najczęściej występowały w zestawieniu:
- szczawiany i fosforany (64,0%),
- zdecydowanie rzadziej (12,0%) fosforany i węglan wapnia,
- zaś szczawiany, fosforany i węglan wapnia 10,0% kamieni.

W osadzie mineralnym najczęściej stwierdzano szczawian wapnia (14,0%), zaś u 10,0% chorych kwas moczowy oraz tylko u 4,0% fosforany bezpostaciowe.
Z zestawienia wynika, że 28,0% badanych z kamicą moczową w osadzie moczu posiadało składniki mineralne. Godnym podkreślenia jest fakt, że zawsze były one zgodne ze składem chemicznym kamienia. Ponadto u każdego chorego, kiedy kwas moczowy był składnikiem kamieni, jego kryształy występowały zawsze w osadzie moczu.

W budowie krystalicznej kamieni moczowych dominował bruszyt i wewelit (84,0%) rzadziej (46,0%) struwit, na czwartym miejscu lokował się węglan wapnia i tylko 10,0% kamieni w swojej budowie krystalicznej zawierało kwas moczowy.

Leukocyturię i erytrocyturię obserwowano u wszystkich chorych. Na uwagę zasługuje fakt, że u chorych z kamieniami z bruszytu, wewelitu i kwasu moczowego występowały erytrocyty wyługowane. To zjawisko może pośrednio wskazywać na występowanie złogów w górnych drogach moczowych. Kolejnym ważnym spostrzeżeniem jest to, że w kamicy z kwasu moczowego nie odnotowano znamiennej bakteriurii.

DYSKUSJA

Niewątpliwą przyczyną kamicy są wady nerek i dróg moczowych , błędy dietetyczne, ogniska zakażenia oraz zaburzenia hormonalne np. tarczycy - pierwotna lub wtórna nadczynność przytarczyc.
Powyższe przyczyny prowadzą pośrednio lub bezpośrednio do nagromadzenia w moczu składników kamieniotwórczych. Krystalizacja składników mineralnych zależy głównie od odczynu moczu i obecności inhibitorów krystalizacji, w szczególności soli magnezu i kwaśnych mukopolisacharydów.

Z piśmiennictwa wiadomo, że erytrocyturia jest badaniem skriningowym w napadzie bólowym nerki. W naszej pracy w obrazie mikroskopowym moczu wszystkich badanych stwierdziliśmy erytrocyturię i leukocyturię. Ponadto u 8,0% badanych erytrocyty były morfologicznie zmienione. Powyższy fakt może wskazywać na lokalizacją złogu w górnym odcinku układu moczowego.

Znamienną bakteriurię stwierdzono u połowy osób badanych (56,0°/o). Należy podkreślić, że w kamicy z kwasu moczowego nie odnotowano ani razu znamiennej bakteriurii. Tłumaczyć to można tym, że kwas moczowy krystalizuje w moczu o silnym kwaśnym odczynie, a to z kolei hamuje rozwój flory bakteryjnej.

W badaniach własnych składniki mineralne w postaci kryształów stwierdzono u 28,0% badanych. Najczęściej, bo aż w 14,0% występował szczawian wapnia. Hoffman, Selfred i Schdfer (wg 10) zwrócili uwagę na zmienność wydalniczą szczawianów wapnia z moczem w zależności od pory doby, zmian atmosferycznych oraz bodźców fizycznych i psychicznych. Według innych autorów (14) w godzinach 0-6 rano występuje fizjologicznie zwyżka wydalania tego składnika. Mocz do naszych badań pobierano w godzinach rannych w związku z czym słuszne wydają się być nasze wyniki badań. Innym ważnym spostrzeżeniem naszych badań jest to, że u wszystkich chorych z kamicą moczanową lub z kwasu moczowego, stwierdzono zawsze kwas moczowy w osadzie w postaci kryształów.

Biorąc pod uwagę całokształt wyników naszych badań należy podkreślić aspekt praktyczny pracy. W związku z trudnościami w uzyskaniu kamienia do analizy chemicznej z całą stanowczością zastąpić to może badanie osadu mineralnego moczu. Jak wiadomo, mocz jest materiałem łatwym do uzyskania niezależnie od pory dnia. Można go zbadać w godzinach rannych po przerwie nocnej, po zażyciu leków czy wód pitnych jak zaleca Leńko i wsp. Badanie osadu mineralnego może mieć zastosowanie zarówno w profilaktyce kamicy jak również w ocenie efektywności jej leczenia.

WNIOSKI

1. Kamienie jednoskładnikowe występują rzadko (8,0%).

2. Najczęstszym zestawieniem w kamieniu był Wedelit i bruszyt.

3. Składniki mineralne osadu były zawsze zgodne ze składem chemicznym kamienia.

piśmiennictwo

 1. 1. Araszkiewicz Z.: Przemiany wapniowo-fosforowe w obrębie nerek. Pol. Arch. Med. Wewn., 1962, 32, 1003.

 2. Głuszek J., Raszeja-Wanic B., Pupek-Musialik D., Łużna B.: Stopień nasycenia szczawianem wapnia u osób zdrowych i chorych z metaboliczne aktywną kamicą szczawianowo-wapniową. Pol. Tyg. Lek. 1979, 34,1777 

 3. Głuszek J., Raszeja-Wanic B., Kosicka T.: Udział czynników dietetycznych w patogenezie kamicy wapniowej. Pol. Arch. Med. Wewn., 1982, 63, 245.

 4. Kaiser E., T., Bock S.C.: Protein inhibitors of crystal growth. J.Urol., 1989, 141, (3), 2.

 5. Kiersztejn M.: Patogeneza kamicy nerkowej u chorych z zespołem upośledzonego wchłaniania. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 1173.

 6. Leńko J., Biel K.: Wydalanie wapnia i fosforanów u chorych na kamicę moczową w czasie krenoterapii. Urol. Pol., 1985, 37, 47. 

 7. Nieszporek T., Kokot M.: Kliniczna i biochemiczna ocena chorych na kamicę nerkową. Diagn. Lab., 1984, 20, 154.

 8. 8. Modliński L.: Diagnostyka laboratoryjna 1000 kamieni moczowych. Pol. Przeg. Chir., 1974, 2, 237. 

 9. Modzelewski A., Zaczek-Modzelewska T.: Epidemiologia kamicy moczowej, Wiad. Lek., 1972, 25, 1169.

 10. Musierowicz A.: Sprawozdanie z IX Sympozjum na temat kamicy moczowej. Jena 11-12 wrzesień 1987. Urol. Pol., 1988, 3, 232.

 11. Różański W., Górkiewicz Z., Miękoś E., Gałdecki Z.: Oznaczanie budowy krystalicznej kamieni moczowych przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego. Urol. Pol., 1988, 42, 257.

 12. Zdrojowy R.: Jatrogenną kamica układu moczowego Wiad. Lek, 1984, 37, 1885.

 13. 13. Zieliński J,, Czopek J.: Trudności rozpoznawcze w kamicy z kwasu moczowego z bezmoczem jako pierwszym objawem. Urol. Pol., 1983, 36, 65.

 14. 14. Williams H. E., Wandzilak T. R.: Oxalate synthesis transport and hyperoxaluric syndromes. J.Urol., 1989, 141, (3), 2.


Nieoperacyjne kruszenie kamieni moczowych

Michał Drozd Specjalista Urolog FEBU

Litotrypsja kamieni moczowych falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo - ESWL - fragmenty artykułu

Zabiegi ESWL (EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY) przeprowadza się na urządzeniach zwanych litotryptorami, w których generatory (źródła), odmienne w zależności od typu maszyny, wytwarzają fale uderzeniowe...

ESWL A SKŁAD CHEMICZNY KAMIENIA.
Skład chemiczny kamienia ma duży wpływ na przebieg litotrypsji. Na ogół szczawiany waonia kruszą się lepiej niż fosforany wapnia, wśród których szczególnie oporne są złogi zawierające bruszyt. Kamienie zbudowane ze szczawianów wapnia na ogół składają się z mieszaniny szczawianów jedno i dwuwodnych. Łatwiej kruszą się te z większą zawartością szczawianów dwuwodnych, czyste jednowodne są zazwyczaj bardzo twarde. Kamienie z kwasu moczowego są dość twarde, ale po zastosowaniu fali wysokoenergetycznej ulegają erozji na drobne fragmenty. Kamienie cystonowe rozbijają się bardzo źle, Przeważnie na duże części...

Więcej na temat przyczyn kwasicy metabolicznej - ACIDOZA>>


Najlepiej zastosować nautralizator w postaci chlorofilu (np. Liquid Chlorophyll lub OCEAN21) oraz ARGININA PLUS Arginina   wchodzi z amoniakiem w korzystna reakcję i nie powoduje zasypiania. Neutralizuje skutecznie amoniak np. zmniejsza bolesność mięśni u sportowców czy osób starczych, jak też bolesną sztywność mięśni podczas toksemii ( w zakwaszeniu organizmu i zatruciu pasożytami), a tym samym zmniejsza zmęczenie i bolesność mięśni, a  tym samym pozwala polepszyć komfort pacjenta.

Neutralizacja kwaśnych odczynów w organizmie, rozpuszczania kamieni nerkowych i piasku oraz pobudzenie ich wywalania poprzez działanie naturalnych składników OCEAN21 >>
 

Bakteriuria bezobjawowa

W przypadku bakteriurii bezobjawowej w układzie moczowym wykrywa się drobnoustroje w ilościach znamiennych. Brak jest natomiast innych objawów infekcji. Chory nie zgłasza więc żadnych dolegliwości, a wynik badania ogólnego moczu jest prawidłowy (w osadzie moczu nie stwierdza się zwiększonej liczby krwinek białych).

Schorzenie to rozpoznaje się zazwyczaj wśród osób wytypowanych do badań epidemiologicznych (np. kobiety zatrudnione w zakładach pracy, pensjonariusze domów opieki).

Bakteriuria bezobjawowa jest istotnym zagrożeniem zdrowia i może się przyczynić do rozwoju ciężkich postaci zakażeń układu moczowego (np. ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek). Zdarza się tak w szczególności u małych dzieci oraz kobiet w ciąży.

Badania statystyczne wykazały, że aż u 30% tych kobiet dochodzi do ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek, które może być przyczyną przedwczesnego porodu lub nawet zagrozić życiu płodu. Konieczne jest więc leczenie bakteriurii bezobjawowej. Dotyczy to również osób, u których współistnieją inne choroby układu moczowego upośledzające odpływ moczu, np. kamica nerkowa, zwężenie dróg moczowych, przerost gruczołu krokowego.
fragment z artykułu dr. n. med. Pawła Domańskiego "Choroby układu moczowego"
 

SONDA
Czego się najbardziej obawiasz w przyszłości?
Utraty pracy
Samotności
Biedy
Starości
Przemocy
Utraty zdrowia i chorób
Niepewnej przyszłości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.