Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami
 
Szukaj w serwisie:
 

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
   

Inne hity firmy CaliVita International

 

 
 
 
  Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy  
 
 
   

 

 

 

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne & hosting IHE

 
 
 

.

 SŁOWNIK - znaczenie nowych wyrazów w medycynie i żywieniu

Skażenia -> Rakotwórcze związki z dymu tytoniowego

Papierosy i tytoń. Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych osób (mężczyzn, kobiet i dzieci), które przebywają w pomieszczeniach, gdzie występuje dym tytoniowy (tzw. "palenie bierne").

Palenie na nie

 

Każdy producent ma własną recepturę, która przeważnie pozostaje tajemnicą. Tak więc nikt poza producentem nie wie, co naprawdę znajduje się wewnątrz bibułki. Przykładowo: niektóre sole powodują, że papieros stale się tli; amoniak zwiększa właściwości uzależniające; nikotyna, kakao, cukier i lukrecja zmieniają smak; gliceryna przedłuża świeżość tytoniu.  Wszystkie składniki papierosa ulegają rozmaitym przemianom chemicznym podczas spalania. Zachodzi m.in. utlenianie i redukcja, dekarboksylacja, kondensacja i destylacja. W wyniki tych procesów kształtuje się skład i właściwości dymu papierosowego - w tym właściwości toksyczne!

Dym tytoniowy - to, pod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol, powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa się z fazy gazowej i rozproszonych w niej cząsteczek stałych. Z uwagi na to, że procesowi spalania towarzyszy wytwarzanie ciepła, składniki dymu tytoniowego ulegają pirolizie, a aktywne cząsteczki łączą się ze sobą w procesie pirosyntezy, tak że wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie ponad 4000 substancji mających działanie na organizm. Oto przykłady niektórych tylko substancji rakotwórczych występujących w dymie tytoniowym:

 • Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów.

 • Amoniak - stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych; zwiększa właściwości uzależniające.

 • Aldehyd - wchodzi w skład diabelskiej mieszanki z policyklicznych węglowodorów aromatycznych, aldehydów i fenoli

 • Arsen - stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie.

 • Benzopiren - związek o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle chemicznym.

 • Butan - gaz pędny, używany do wyrobu benzyny.

 • Chlorek winylu - związek używany np. do produkcji plastiku. Posiada właściwości rakotwórcze.

 • Ciała smołowate - są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka.

 • Cyjanowodór - kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego ludobójstwa.

 • DDT - insektycyd polichorowy.

 • Dibenzoakrydyna - używana przy produkcji barwników. Posiada właściwości rakotwórcze.

 • Dimetylonitrozoamina - związek wykorzystywany w przemyśle chemicznym.

 • Fenole - wchodzi w skład diabelskiej mieszanki z policyklicznych węglowodorów aromatycznych, aldehydów i fenoli. Fenole niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają wdychane przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem przez ich ściany substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np. wirusów.

 • Formaldehyd - związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab.

 • Kadm - silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych.

 • Metanol - silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych.

 • Naftyloamina - wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim. Posiada właściwości rakotwórcze.

 • Nikotyna - działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływa negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów.

 • Piren - związek używany w syntezie organicznej.

 • Polon - najistotniejszy izotop promieniotwórczy zawartym w dymie papierosowym -  radioaktywny pierwiastek, odkryty przez naszą rodaczkę Marię Skłodowską-Curie. Posiada silne właściwości rakotwórcze.

 • Tlenek węgla (czad, CO) - zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka. Jest to związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożarów.

 • Toluidyna - stosowana w syntezie chemicznej. Posiada właściwości rakotwórcze.

 • Uretan - związek o właściwościach rakotwórczych.

 • ZASTANÓW SIĘ CZY CHCESZ WDYCHAĆ TOKSYCZNE ZWIĄZKI ZAWARTE W DYMIE TYTONIOWYM?

  Oprac. na podst. "Toksykologia dymu tytoniowego"
  Wydawca: Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie ze środków
  "Programu pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w Polsce w 2001 r."
  (Umowa z MZ z dn. 16.06.2001 r.)


  Tytoniowy "Czarnobyl"

  Tytoń ma wysoką temperaturę żarzenia (dochodzącą do 900 st. Celsjusza), co powoduje, że w procesie palenia papierosów przekształceniom chemicznym ulegają prawie wszystkie zawarte w nim składniki. Oznacza to, iż w postaci dymu przedostają się one do naszego organizmu. Dla tego typu zagrożeń nieskuteczne okazują się stosowane w większości papierosów filtry.
  Ponad połowa polonu i ołowiu zawartego w tytoniu trafia do organizmu palacza. Na podstawie badań prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim stwierdzono, że osoba wypalająca półtorej paczki papierosów dziennie otrzymuje w ciągu roku taką dawkę promieniowania jonizującego, jakby przeszła około 300 badań rentgenowskich!!!   Wiadomo przecież, że tego typu badania nie powinny być robione częściej niż 1-2 razy w miesiącu bez negatywnych skutków dla zdrowia.
  Palaczom szkodzi nie tylko nikotyna, czy dioksyny, ale także substancje radioaktywne zawarte w dymie papierosowym. Wypalając dwie paczki papierosów dziennie, w ciągu roku można otrzymać aż cztery razy większą dawkę promieniowania jonizującego niż ta, którą otrzymali w ciągu dwóch lat od katastrofy w Czarnobylu mieszkańcy najbardziej zagrożonych rejonów Polski.

  Wiele tych faktów jest ukrywanych przez firmy farmaceutyczne i sprzedające papierowy - świadomość szkód zdrowotnych wśród palaczy nie jest w ich interesie. Niewiele mówi się o szkodliwości izotopów radioaktywnych zawartych w papierosach. Każdy palacz wie natomiast, że niebezpieczne dla zdrowia związki są zawarte w substancjach smolistych. Chociaż w tytoniu znajduje się wiele izotopów radioaktywnych, badania wykazały, że do dymu przedostaje się tylko polon i radioaktywny ołów.

  Robert Proctor twierdzi, iż w tajnych archiwach koncernów tytoniowych można znaleźć zapiski już z ponad 50 lat dotyczące dyskusji nad promieniotwórczym zagrożeniem, płynącym z dumy papierosowego. Wtedy najbardziej dyskutowano o radioaktywnym potasie.
  Do przełomu doszło w 1964 roku, kiedy Edward Radford i Wilma Hunt z Uniwersytetu Harvarda opublikowali szczegółowe pomiary, dotyczące promieniotwórczego polonu zawartego w dymie papierosowym.

  Czasopismo „Science” opublikowało tę informację dwa tygodnie po ukazaniu się raportu Ministerstwa Zdrowia, który potwierdził, że palenie tytoniu wywołuje raka płuc. Wielu naukowców było wtedy zdania, że przyczyną, dla której palenie papierosów jest zabójcze dla człowieka, była radioaktywność. Naukowcy z koncernów tytoniowych zaczęli wtedy przeprowadzać tajne badań, które miałyby sprawdzić, ile polonu jest w tytoniu i czy bogate w uran nawozy sztuczne mogą być za to odpowiedzialne. Co do samego uranu podejrzewa się go o przyczynienie się do zwiększenie ilości cukrzycy wśród ludności całej Ziemi ( uran jako pył radioaktywny pochodzący z walk zbrojnych przenoszony z wiatrem na różne kraje i kontynenty oraz uran z nawozów).

  Robert Proctor uważa, iż firmy tytoniowe od dawna wiedzą o tym, ale to nie wszystko. W tajnych archiwach koncernów tytoniowych znajdują się setki raportów badawczych, dotyczących polonu. Z innych dokumentów można się dowiedzieć, czy specjalne filtry mogłyby wyeliminować polon. Były to frustrujące badania, gdyż tak naprawdę bardzo trudno jest usunąć z dymu papierosowego truciznę bez konieczności zastąpienia jej inną. Gdy się usunie smołę, człowiek wdycha więcej nikotyny, która podczas spalania produkuje rakotwórcze nitrozaminy>>.

  Papierosy z filtrami i mniejszą zawartością nikotyny to mit!

  Robert Proctor tłumaczy, że filtr to jest mit. Nie ma czegoś takiego jak czysty dym. To tylko sposób uspokajania opinii publicznej, chociaż koncerny papierosowe od ponad trzydziestu lat wiedzą, że działanie samego tytoniu jako filtra daje podobne efekty, jak acetat celulozy, obecnie stosowany w filtrach.

  Z tego powodu wielu przeciwników papierosów domaga się zakazu stosowania filtrów. Filtry przynoszą oszczędności dla koncernów tytoniowych, a ludzie myślą, że palą zdrowiej. To samo dotyczy papierosów w wersji „light”. Ludzie, którzy przerzucają się na lżejsze papierosy, zazwyczaj bardziej się zaciągają lub po prostu palą więcej i częściej.

  W dymie papierosowym jest ich kilkadziesiąt. Do najważniejszych należą: arsen, benzopiren, nitrozaminy i diabelska mieszanka z policyklicznych węglowodorów aromatycznych, aldehydów, fenolu itd.
  Smoła i nikotyna to najsilniejsze trucizny.

  Przeciętny papieros zawiera około 10 miligramów smoły. Każdego roku pali się 5,7 miliardów papierosów – z takiej ilości można by utworzyć łańcuch biegnący z Ziemi do Słońca i z powrotem z objazdem przez Mars!
  To znaczy, że palacze spalają co roku około 57 milionów kilogramów smoły. To zaś wystarczy, by napełnić po brzegi 5700 wagonów, każdy dziesięcioma tonami smoły. 
  Weźmy arsen – przeciętny papieros zawiera 0,2 miligrama tej śmiertelnej trucizny. To oznacza, że palacze rokrocznie wdychają na całym świecie milion kilogramów arsenu. To samo dotyczy cyjanidu, którego palacze wdychają rokrocznie też około miliona kilogramów. Dlatego, nikogo nie dziwi, że w skali światowej palenie jest najczęstszą przyczyną śmierci, której dałoby się uniknąć.

  Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2020 roku tytoń zabije 10 milionów ludzi rocznie, z tego jedną trzecią w Chinach. W XX wieku papierosy zabiły około 100 milionów ludzi, a jeśli sytuacja się dramatycznie nie zmieni, to w tym wieku zabiją prawie miliard ludzi.

  Robert Proctor zeznawał jako ekspert w kilku procesach przeciw koncernom tytoniowym. Czy wiesz, jakich pomysłowych metod ludzie używają, żeby ukryć tego rodzaju informacje?

  Robert Proctor opowiada: "O wiele bardziej pomysłowych, niż może nam się wydawać. Jestem wzywany jako ekspert, który ma stwierdzić, kto, co i kiedy wiedział. Wydaję więc ekspertyzę, kiedy określone zagrożenie, związane z paleniem tytoniu, zostało odkryte w kręgach naukowych, a kiedy w laickich. Koncerny tytoniowe zazwyczaj wygrywają większość procesów. Ich prawnicy twierdzą, że „każdy dobrze wie”, że palenie jest szkodliwe i dlatego palacze są sami sobie winni. Palacze byli zaś „wystarczająco ostrzegani. Nie wydaje się to jednak aż takie oczywiste. Jeszcze dziś to, że papierosy zawierają substancje promieniotwórcze, nie jest wcale powszechnie wiadome. Podobnie ludzie nie wiedzą, jakie jeszcze inne śmieci znajdują się w tytoniu, oraz co mogą one powodować. Ilu ludzie wie na przykład, że palenie może wywołać raka pęcherza moczowego i raka piersi?

  Ile osób wie, że papierosy są jedną z najważniejszych przyczyn utraty wzroku, i że filtry zostawiają w płucach plastyfikatory, używane do produkcji płytek PCV? Kto zdawał sobie sprawę z tego, że filtry marki Kent zawierały miliony włókien azbestu krokidolitowego, powodując ciężką chorobe płuc -  azbestozę?

  Firmy tytoniowe ciągle tłumaczą się „ogólną wiedzą” palaczy, ale może powinniśmy się raczej skoncentrować na „ogólnej niewiedzy”. Przemysł papierosowy zawsze podważał realność tego pojęcia lub domagał się większej ilości badań. Badania te mają zaś na celu tylko odwrócenie uwagi. My w Stanford badamy właśnie, jak wytwarza się niewiedzę. Jest to naprawdę sztuka – nazywamy ją agnotologią*.
   


  Warto wiedzieć, co palisz....

  Zanim powstanie papieros, do tytoniu dodaje się wiele aromatów, a także substancji konserwujących, często o nieznanym, utajnionym przez producentów składzie chemicznym. Na przykład specjalne sole powodują, że papieros stale się tli, amoniak zmieniając pH biologicznie uaktywnia nikotynę, cukier i lukrecja poprawiają smak, a gliceryna dłużej zachowuje świeżość tytoniu. Tak chemicznie "spreparowany" papieros dostarcza palaczowi substancji, od której się uzależnia - nikotyny oraz 4.000 innych toksycznych związków chemicznych, w tym 40 substancji o działaniu rakotwórczym.

  Wchłanianie dymu tytoniowego zachodzi głównie w układzie oddechowym, a także w przewodzie pokarmowym jako rezultat połykania m.in. śliny. Składniki dymu przenikają do krwiobiegu i są rozprowadzane po całym organizmie. Zły wpływ dymu tytoniowego obserwowany jest nie tylko w obrębie jamy ustnej czy płuc, ale także we wszystkich innych narządach, np. w pęcherzu moczowym, trzustce, narządach rodnych itp. Wykazano również zaburzenia funkcjonowania narządu wzroku, czy uszkodzenia formującego się płodu.

  Opracowano na podstawie publikacji:
  "Toksykologia dymu tytoniowego"
  Wydawca: Centrum Onkologii - Instytut ze środków
  "Programu pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w Polsce w 2000 r."
  Oprac. strony: J.Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl

  Wdychanie dymu tytoniowego ma udowodnione znaczenie w powstawaniu następujących chorób degeneracyjnych i nowotworów (zwiększa ryzyko ich wystąpienia):

  -miażdżyca
  -choroba niedokrwienna serca
  -zawał mięśnia sercowego
  -choroby ośrodkowego układu -nerwowego
  -przewlekła obturacyjna płuc
  -choroby i rak płuc
  -choroby przewodu pokarmowego
  -rak przełyku (np. Baretta)
  -rak trzustki
  -rak żołądka
  -
  choroba wrzodowa
  -dyspepsja
  -impotencja
  -zaburzenie zapłodnienia
  -rak prącia
  -rak pęcherza moczowego
  -rak jamy ustnej
  -rak nerki
  -rak szyjki macicy
  -
  rak krtani
  -rak gardła
  -rak wargi dolnej
  -przedwczesne wystąpienie:
  starzenie się skóry
  zaćmy
  zwyrodnienia plamki żółtej oka
  zmian w obrębie krążków międzykręgowych o typie dyskopatii
  interakcje lekowe

  -wpływ na ciążę i rozwój płodu
  -zwiększenie ryzyka samoistnego poronienia, obumarcia płodu i zgonu dziecka w okresie okołoporodowym, niedorozwój płodu (dzieci matek palących mają średnio mniejszą masę urodzeniową o 170 g)
  -dym tytoniowy ma również wpływ na późniejszy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka

  Niektóre badania wykazały powiązanie palenia z:

  • Protekcyjnym działaniem palenia na aktualnych palaczy z chorobą Parkinsona, chociaż autorzy zaznaczyli, że bardziej prawdopodobne iż ruchy wykonywane z powodu choroby mogą uniemożliwiać palenie, niż żeby samo palenie miało efekt ochronny.

  • Efekt ochronny we wrzodziejącym zapaleniu jelita, ale zwiększający ryzyko wystąpienia choroby Leśniowskiego-Crohna, innej postaci nieswoistego zapalenia jelit.

  • Zmniejszone ryzyko mięsaka Kaposiego.

  • Istnieją pewne dowody zmniejszonego ryzyka endometriozy u niepłodnych kobiet ( być może dym tytoniowy zabija pasożyty w tym przywrę i bakterie -  przyczyny tych chorób), chociaż inne badania wykazały, że palenie zwiększa ryzyko niepłodności u płodnych kobiet. Nie ma dowodów na ochronne działanie u kobiet płodnych lub jest ich bardzo niewiele.

  • Niektóre wstępne dane z 1996 sugerowały zmniejszone ryzyko wystąpienia włókniaków, jednakże dowody ogółem nie są przekonywające.

  • Istnieją ograniczone dowody na zmniejszone występowanie nadciśnienia w czasie ciąży, lecz nie w przypadku ciąży mnogiej. Poza tym palenie zwiększa prawdopodobieństwo prawie każdego niekorzystnego działania zdrowotnego, jakie może dotyczyć matki i dziecka, i jest najsilniejszą pojedynczą, modyfikowalną przyczyną chorób oraz śmierci u matek i noworodków.

  • Duży odsetek schizofreników stosuje palenie tytoniu, jako formę "samoleczenia".

  Choroby powodowane paleniem wyraźnie skracają długość życia, nawet o 15 lat w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły. Związek z paleniem wykazują zachorowania na nowotwory, zlokalizowane aż w 14 narządach (m.in. nerkach, pęcherzu moczowym, żołądku i jelicie grubym). Badania wykazują, że za zachorowania na raka w 80-90 % odpowiadają czynniki zewnętrzne, reszta to czynniki genetyczne. Główną przyczyną zewnętrzną zachorowania na raka płuc jest palenie tytoniu. Poszczególne narządy człowieka są w różnym stopniu wrażliwe na składniki dymu papierosowego. Najczęściej nowotwory związane z paleniem rozwijają się w układzie oddechowym - płucach, krtani, tchawicy, przełyku i jamie ustnej. Z przeprowadzonych w Polsce badań epidemiologicznych wynika, że palenie tytoniu jest:
  - przyczyną 80-90% przypadków raka płuc u mężczyzn,
  - mprzyczyną 60-80% przypadków raka płuc u kobiet.

  U palaczy ryzyko zgonu wywołane nowotworami złośliwymi jest 7-krotnie większe niż u niepalących, natomiast z powodu raka płuc aż 30-krotnie większa!!!


  NIKOTYNA NARKOTYKIEM

  Nikotyna oddziałuje w mózgu na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak heroina czy kokaina. Nikotyna jest zatem narkotykiem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), palenie jest największym pojedynczym śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia. Tytoń odpowiada za ponad 500 000 zgonów w Unii Europejskiej. WHO szacuje, że około jedna trzecia dorosłej ludności na świecie to palacze. Co roku tytoń jest przyczyną ponad 5 milionów przedwczesnych zgonów na świecie, co oznacza, że każdego dnia z powodu palenia umiera 14000 osób.
  Uzależnienie od nikotyny jest trudne do pokonania. Jest to reakcja neurobiologiczna, oficjalnie zaliczana do chorób. Nikotyna w sposób sztuczny pobudza uwalnianie substancji w mózgu, zaburzając równowagę chemiczną. Organizm musi się do tego przystosować. A kiedy już to uczyni, odwrócenie sytuacji nie jest łatwe. Badania wykazują, że większość palących usiłowała przerwać uzależnienie, ale objawy abstynencji ich przerosły.
  W momencie wciągnięcia dymu tytoniowego nikotyna dostaje się do płuc, gdzie zostaje wchłonięta do nasyconej tlenem krwi, a z nią przetransportowana do serca i wpompowana do tętnic. W końcu dochodzi do mózgu, przy czym mózg osób uzależnionych różni się od mózgu niepalących.

  CYKL UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY

  W skrócie wygląda to następująco:

  • nikotyna znajdująca się w dymie papierosowym dociera wraz z krwią do mózgu w ciągu kilku sekund od wchłonięcia w płucach

  • nikotyna stymuluje wydzielanie dopaminy, co wywołuje odczuwanie przyjemności, kojarzonej z paleniem papierosa

  • nikotyna stymuluje również wydzielanie noradrenaliny, powodującej ożywienie i wzrost aktywności organizmu

  • po skończeniu palenia poziom noradrenaliny i dopaminy gwałtownie spada, co jest odczuwalne jako przykre objawy abstynencji

  • aby złagodzić nieprzyjemne objawy i dostarczyć sobie nowej dawki przyjemności, palacz sięga po kolejnego papierosa

  To dostarczenie kolejnej dawki narkotyku powoduje, że w ten właśnie sposób działa uzależnienie -  wydaje sie, że nie można już przestać...

  Jak sobie radzić z uzależnieniem od nikotyny?

  Jeśli regularnie do organizmu będziemy dostarczać większych ilości "prawdziwej" prokseroniny, ważne dla zdrowia i życia procesy zaczną znowu przebiegać prawidłowo. Ustanie nałóg i nie wystąpią symptomy odwykowe, które są niczym innym niż rozpaczliwym krzykiem organizmu o kseroninę. Ważne jest aby w fazie odwyku dostarczać do organizmu jak najwięcej prokseroniny, aby jak najbardziej zredukować symptomy odwykowe. Duże dawki prokseroniny są w stanie normalizować receptory w mózgu i przeciwdziałać depresji i skutkom odwyku. Oznacza to co najmniej trzy duże porcje soku na czczo (3 x po 30ml=90ml lub 3x po 3 kaps.= 9 kapsułek dziennie) oraz pół godziny przed posiłkami w ciągu całego dnia, a co pewien czas dodatkowo należy dawać po kilka kropli na język. Wtedy małe ilości prokseroniny wchłaniane są od razu przez błony śluzowe. W ten sposób prokseronina z Polinesian Noni będzie w stanie w sposób efektywny pomóc w zwalczanie wielu nałogów.
  Więcej informacji>>


  PALENIE BIERNE

  Równie szkodliwe jak palenie papierosów jest tzw. palenie bierne, czyli wdychanie dymu papierosowego z otoczenia. Dym bardzo często powoduje reakcje uczuleniowe u osób niepalących, objawiające się łzawieniem oczu, kaszlem czy napadami astmy. Jednak może to też prowadzić do poważnych chorób - raka płuc i zawału serca. Wykazano bowiem, że żony mężczyzn palących chorują na nowotwór płuc dwa razy częściej, niż żony niepalących. Również związek występowania zawału serca z biernym wdychaniem dymu papierosowego został wykazany i okazał się znaczący. Wiele osób nie palących nie znosi kontaktu z dymem, przeszkadza on i drażni.

  Konsekwencje biernego palenia są również groźne dla płodów ciężarnych kobiet. Dzieci matek, które w czasie ciąży paliły papierosy zwykle rodzą się o 200-300 gramów lżejsze niż wynosi normalna masa urodzeniowa. Mają też słabszy układ oddechowy. Tym samym są gorzej przystosowane do dalszego rozwoju niż dzieci matek niepalących. W Polsce około 30% kobiet pali w czasie ciąży. Dzieci rozwijające się u boku palaczy również są narażone na szkodliwy wpływ biernego palenia. Ich rozwój jest zakłócony. Niestety, rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy, czego dowodzi przykład śmiertelnego zatrucia noworodka dymem papierosowym, co miało miejsce jakiś czas temu. Jeśli więc przyszli rodzice są nałogowymi palaczami, bardzo ważne jest, by zerwali z tym nałogiem jeszcze przez zajściem kobiety w ciążę. Każdy późniejszy moment również jest dobry - w czasie ciąży i po urodzeniu zdrowie dziecka jest bardzo podatne na szkodliwe wpływy środowiska.

  Tak więc:

  • palenie tytoniu przez matkę w okresie ciąży lub narażanie jej na kontakt z dymem papierosowym jest przyczyną obniżonej masy urodzeniowej noworodka

  • palenie tytoniu lub wdychanie dymu papierosowego przez ciężarną matkę powoduje obniżenie wydolności układu oddechowego noworodka

  • kontakt z dymem papierosowym w okresie płodowym lub zaraz po urodzeniu jest najczęstszą przyczyną zespołu nagłej śmierci niemowląt

  • bierne wdychanie dymu przez dzieci powoduje u nich zaburzenia fizjologiczne, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia chorób krążenia

  • bierne wdychanie dymu przez dzieci chore na astmę powoduje, że przebieg tej choroby jest cięższy, a objawy występują częściej

  • kontakt z dymem papierosowym w okresie płodowym lub zaraz po urodzeniu jest przyczyną trudności w rozwoju dziecka: występuje upośledzenie rozwoju mowy, trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania

  Wszystkie te konsekwencje mogą - lecz nie muszą - być wynikiem biernego palenia papierosów. Badania wykazują jednak, że większość wymienionych schorzeń i zaburzeń ma właśnie takie podłoże. Oczywiście istnieje indywidualne zróżnicowanie i jedne dzieci są bardziej podatne, inne mniej. Negatywne skutki narażenia dziecka na dym tytoniowy mogą występować nawet w jego dorosłym życiu, zwiększając ryzyko wystąpienia różnych chorób.

  Źródło:

  Ulotki informacyjne wydane przez Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, ze środków "Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce"


  NIE TRAĆ CZASU I PIENIĘDZY -  RZUĆ PALENIE!

  Palenie 1 papierosa zabiera Ci około 10 minut czasu Twojego życia

  Dziennie wypalenie 1 paczki papierosów zajmuje 3 godziny i 30 minut

  Rocznie -  to prawie 1160 godzin!

  W ciągu 10 lat to aż 12 000 godzin!

  Oznacza to, iż ponad 1,5 roku równe 500 dni swojego życia w ciągu 10 lat przeznaczasz na systematyczne trucie siebie i innych dymem tytoniowym.

  ***

  Jeśli pali tylko 1 osoba w rodzinie,  to za pieniądze zaoszczędzone na papierosach może ona kupić:

  Czas

  oszczędności

  korzyści

  1 dzień

       4,00 PLN ciekawe czasopismo

  4 dni

      16,00 PLN książka o zdrowiu lub bilet do Kina

  1 tydzień

      28,00 PLN książką np. na temat rozwój własnej osobowości, biznes, inwestycje

  4 miesiące

     480,00 PLN rower, robot kuchenny, DVD, radio-magnetofon z odtwarzaczem CD lub inny potrzebny przedmiot

  6 miesięcy

      720,00 PLN telewizor, monitor do komputera, meble lub inne akcesoria

  1 rok

     1440,00 PLN dwutygodniowe wczasy w Chorwacji lub Egipcie

  10 lat

  14.400,00 PLN działka rekreacyjna, samochód, wycieczka na inny kontynent np. do Brazylii, Chin, Kenii lub na Polinezję Francuską

  20 lat

  28.800,00 PLN wpłata na mieszkanie, nowy lub używany samochód, działka pod budowę domku, podróż dookoła świata

  40 lat

  57.600,00 PLN wpłata na mieszkanie, elegancki samochód, działka pod budowę willi, wyposażenie domu lub inne marzenia

  A co jeśli w domu pali 2 osoby?  Koszty poważnie rosną.

  Po co jeszcze warto oszczędzać na papierosach i innych używkach?
  Przykładowo inwestując swój czas i w.w kwoty pieniężne w swój własny biznes -  w swoją firmę, możesz osiągnąć wielokrotność tych sum pieniężnych, które po latach wypracują dla ciebie poważny majątek...

  Co Ty na to?    Zaglądnij na forum>>


  "Zrywam z nałogiem", ale jak?

  To zadanie dla prawdziwych "twardzieli"!

  Jeśli palacz zerwie z nałogiem, to dopiero po kilku latach spada u niego ryzyko raka płuc. Ale nigdy nie będzie tak niskie jak u niepalących.
  W ostatnich latach dramatycznie (5-6-krotnie) wzrosła liczba przypadków raka wpustu i raka gruczołowego przełyku ( zobacz przełyk Baretta - link wyżej).
   Zjawisko to należy wiązać z narastaniem częstości występowania choroby refluksowej, a także z paleniem tytoniu i otyłością.
  Palenie może o 40% zwiększać ryzyko adenocarcinoma przełyku tzn. zmian rakowych przełyku.  To zwiększone ryzyko utrzymuje się jeszcze przez 30 lat  od zaprzestania palenia!!!

  Moim zdaniem warto przynajmniej stosować ochronną profilaktykę podczas palenia papierosów i podawać Smokerade, Garlic Caps i C 1000.
  Ale podjęcie decyzji o rzuceniu palenia i realizowanie swoich postanowień to coś więcej - to świadome wejście w odpowiedzialne i dorosłe życie oraz dobry przykład dla naszych dzieci i wnuków.
  Wszak zaczynają palić już dzieci i młodzież, zatem palenie niestety jest dla osób niedojrzałych, które myślą, iż dzięki tej czynnościosiągnęły pełną dojrzałość i taki stan trwa przez wiele lat życia.
   Tak faktycznie to kiedy wreszcie wydoroślejesz, zależy od tego, czy uporasz się ze sobą i rzucisz "szczeniacki" nawyk - palenie papierosów!

  Szczególnie po zerwaniu z nałogiem, w celu zabicia głodu nikotynowego, odtrucia organizmu, oczyszczanie go z rakotwórczych substancji i usprawnienia systemów obronnych, warto zastosować przynajmniej podstawowe suplementy: SMOKERADE, POLINESIAN NONI SOK, C 1000, GARLIC CAPS. Warto tez zainwestować w swój organizm podając preparaty odtruwające i regeneracyjne na wątrobę, przewód pokarmowy np. Liver Aid, Nopalin, Liquid Chlorophyll bądź wymiennie Ocean21.

  Priorytetowo ochrona wątroby - http://www.faceci.com.pl/watroba.html
  ===

  a/ Pomoc Polinesian NONI i kseroniny

  Dr R.Heinicke doszukał się zależności pomiędzy kseroniną a uzależnieniem od nikotyny:
   "Każdy może zostać w przeciągu maksymalnie 3 dni wyleczony z tego nałogu
  na podstawie tych samych reakcji, co w przypadku odnawiania komórek w mózgu narkomana."


  Nikotyna, dostająca się do organizmu poprzez wdychany dym (również przez
  dzieci i biernych palaczy), bierze udział w procesie przemiany materii. Ze względu na jej podobieństwo z kseroniną, organizm myli ją i wykorzystuje w procesach biochemicznych. Pomimo swego podobieństwa, nikotyna działa nieco inaczej niż kseronina. Dochodzi do licznych przekłamań w sterowaniu procesami biochemicznymi. Narządy wewnętrzne przystosowane do kseroniny, zaczynają przestawiać się na środek zastępczy - nikotynę. Następują symptomy stresowe oraz inne i powstaje nałóg. Dalej już tylko stopniowe pogrążanie się naszego organizmu, przyspieszenie procesów starzenia się narządów, skóry, siwienia włosów oraz przyspieszenie i spotęgowanie rozwoju wielu chorób.

  POLINESIAN NONI sok lub kapsułki stosujemy w celu uniknięcia głodu nikotynowego oraz wspomagania procesów oczyszczania - link:
  http://www.noni.com.pl/nalogi.html
  http://www.noni.com.pl/oczyszczanie.html
  ===

  b/  Smokerade -  niezbędne antyoksydanty szczególnie dla palaczy biernych
  i aktywnych...


  SMOKERADE to specjalny zestaw antyoksydacyjny szczególnie dla aktywnych i
  biernych palaczy, składający się aż z 8 przeciwutleniaczy!

  Smokerade  jest ukierunkowywanym produktem szczególnie na górne drogi
  oddechowe, problemy z płucami i oskrzelami, alergie wziewna, astmę, na
  wiele chorób nowotworowych, ale szczególnie z uwagi na specjalny ochronny
  skład płuc, oskrzeli, żołądka, przełyku i krtani przeznaczony jest
  dla
  aktywnych i biernych palaczy -  dla osób często stykających się z
  dymem,
  spalinami, sadzą -  tak dla dzieci jak i dorosłych.
  Więcej szczegółów na temat SMOKERADE -link:
  http://www.faceci.com.pl/smokerade.html
  http://www.faceci.com.pl/smokerade_art.html
  ===

  c/  Skuteczna detoklsykacja:

  Ocean 21   lub  Liquid Chlorophyll -
  http://www.algi.pl/chlorofil_detoksykacja.html ,
  http://www.algi.pl/chlorofil_nowotwory.html ,
  http://www.algi.pl http://www.faceci.com.pl/tlen.html
  oraz http://www.suplementy-online.eu/details-78.html

  DETOX PATCH - plastry odtruwająco- oczyszczające
  http://www.faceci.com.pl/detoksykacja.html
  http://www.faceci.com.pl/podczerwien.html
  http://www.faceci.com.pl/plastry_schorzenia.html

  d/ Inne produkty pomocne w programie wspomagania leczenia z nałogów
  (wątroba, przewód pokarmowy, układ moczowy, płuca i cały organizm):

  C 1000, C PLUS lub C 500 -
  http://www.euromentor.org.pl/autoryzacja/subskrypcja_nr200504.html
  http://www.suplementy-online.eu/details-66.html

  Super Co Q10 lub Sublinquial Co Q10 do ssania - linki:
  http://www.suplementy-online.eu/details-31.html
  http://www.suplementy-online.eu/details-74.html
  informacje ogólne - http://www.faceci.com.pl/koenzym.html

  - enzymy- linki:
  http://www.euromentor.org.pl/autoryzacja/subskrypcja_nr200503.html
  Enzymoterapia - http://www.faceci.com.pl/enzymoterapia.html

  - sprawne wydalanie toksycznych związków oraz metabolitów z organizmu -
  udrożnienie ważnych kanałów oczyszczania:
  Garlic Caps - http://www.suplementy-online.eu/details-43.html
  Green Care - szczególnie przy wrzodach i refuksie żołądkowo-przełykowym
  -
  http://www.suplementy-online.eu/details-9.html
  lub
  Nopalin - http://www.faceci.com.pl/nopalin_papierosy.html

  Dodatkowo warto skorzystać z zestawu:  Omega 3, Beta Caroten 25000, Mega Zinc i Oxymax -  tzw. CUD "MAGNESÓW TLENOWYCH"
   - http://www.euromentor.org.pl/autoryzacja/subskrypcja_nr4.html

  - odtruwanie, oczyszczanie i regeneracja komórek wątroby - linki:
  Liver Aid - http://www.faceci.com.pl/watroba.html

  -  działanie antyoksydacyjne - neutralizacja szkodliwych wolnych rodników
  - link: Protect 4 Life http://www.faceci.com.pl/protect.html
  lub Mega Protect
  ===========================================

  6/  Wspomaganie leczenia nałogu odpowiednim żywieniem

  Żywienie ma również duże znaczenie w odtruwaniu i odżywaniu osoby,
  która
  rzuciła Palenie, zatem proszę dokładnie zapoznaj się z jego zdrowymi
  podstawami
   -  http://www.gronkowiec.pl/dieta.html
       http://www.faceci.com.pl/dieta.html
       oraz http://www.schudnij.com.pl/rozdzielna.html
  ===========================================



   


  Podstawowa klasyfikacja polutantów działających niekorzystnie na organizm człowieka:

  SKAŻENIA SOLWENTAMI

  SKAŻENIA METALAMI

  MIKOTOKSYNY

  TOKSYNY FIZYCZNE

  TOKSYNY CHEMICZNE

  PIERWIASTKI CENNE DLA ZDROWIA I  ICH SZKODLIWE FORMY

  LEKI  FARMALOKOLGICZNE

  Skażenia <- TOKSYNY  FIZYCZNE

    Bibliografia

  *****************

  Wpisz się do bezpłatnej SUBskrypcji
  - zawiadomimy Cię o nowościach w naszym serwisie.

  Zobacz nasze opracowanie  NEWSLETTER na temat grzybów w organizmie   TUTAJ

  Jeśli masz problem - pomożemy Ci w jego rozwiązaniu
  napisz do nas - Kontakt

   


  OWOC BOGÓW - MANGOSTAN

   

  Wzmacnia organizm, wzbogaca go w bioenergię i niezbędne składniki, działa silnie przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo dzięki temu, iż jest najsilniejszym antyoksydantem znanym w przyrodzie. Mangostan to również pomoc w infekcjach

   więcej tutaj >>>


  © Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
  Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

     Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.